LOKACIJAZemljište se nalazi u sklopu neizgrađenog građevinskog područja naselja Cocaletto na udaljenosti 1.100 metara od mora i 4.500 metara od stare gradske jezgre Rovinja.

 

POVRŠINAPovršina zemljišta je 24.778 m2, a podijeljeno je na dvije lokacije; sjeveroistočnu, veličine 15.158 m2  te jugoistočnu, veličine 9.630 m2.

 

NAMJENAProstor je namijenjen prvenstveno gradnji građevina stambene namjene i to višeobiteljskih vila s maksimalno 5 stambenih jedinica te poslovnih sadržaja koji su u funkciji kvalitetnijeg stanovanja.

 

INVESTICIJSKI POTENCIJALMoguća izgradnja stambenog naselja luksuznih vila sa 175 stambenih jedinica. Građevinske čestice mogu se formirati na oko 70% zemljišta koje se prodaje, a graditi se mogu više-obiteljske građevine s maksimalno 5 stambenih jedinica, visine 3 korisničke etaže, izgrađenost 30% uz minimalnu veličinu parcele od 500m2 za više-obiteljsku građevinu.

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO STANJESve zemljišne čestice koje su predmet prodaje u vlasništvu su VILLA VENIA d.o.o., projektnog društva bez zaposlenih i bez tereta te sa zemljištem kao jedinom imovinom.


PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJAGeneralni urbanistički plan za ovo područje propisuje izradu Urbanističkog plana uređenja  (UPU – Cocaletto).