Prilika za investitore
cover

Društvo razvija projekte u okviru svojih projektnih društava i to projekte razvoja nekretnina kroz društva VILLA NUBECULLA d.o.o. u okviru kojeg se razvija zemljište na području budućeg stambenog naselja Concetta u Rovinju i VILLA VENIA d.o.o. u okviru kojeg se razvija zemljište na području naselja Cocaletto nedaleko Rovinja.

 

Ulaganjem u akviziciju građevinskih zemljišta na atraktivnim lokacijama, prvenstveno za stambenu izgradnju društvo je , posredno, vlasnik više od 65.000 m2 kvalitetnog građevinskog zemljišta u Rovinju i okolici. Pozivamo sve investitore zainteresirane za suradnju na projektima, bilo da se radi o otkupu projekta ili zajedničkom ulaganju da nas kontaktiraju.