21.07.2022
Glavna skupština

Glavna skupština društva SN PECTINATUS d.d., sa sjedištem u Zagrebu, održat će se 29. kolovoza 2022. godine s početkom u 10:30 sati na poslovnoj adresi društva, Miramarska cesta 24.

 

Materijali za Glavnu skupštinu nalaze se na niže navedenim linkovima:

 

Poziv za Glavnu skupštinu

Prijava sudjelovanja

Punomoć za zastupanje

 

Ostali materijali za Glavnu skupštinu dostupni su dioničarima Društva na uvid na poslovnoj adresi u sjedištu Društva od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 13:00 sati.